Hoogbegaafdheidsexpert * Betrokken * Voor kinderen * Ervaringsdeskundige

Begeleiding voor hoogbegaafde kinderen en hun ouders

Voor ouders en instanties

01

Gericht op het analyseren, observeren en hanteren van praktische tools.

02

Helder inzichten over gedrag, neuroplasticiteit en externe factoren. En het effect hiervan op lange termijn.

03

Gespecialiseerd in begaafde en sensitieve kinderen en de methodieken die hierop aansluiten.

Hoe gaan we te werk

Voor instanties

Binnen een organisatie waarin werken met kinderen centraal staat, is het leren met het omgaan met de mindset van kinderen essentieel. Een kind terug leiden naar betere prestaties, een rustiger ‘mindset’ en daardoor het onderscheid maken in je dienstverlening doe je door je te laten begeleiden door A la Vie.

Het volgen van een traject met mij is het middel om een onderscheid te maken in je dienstverlening en je medewerkers handvatten te geven om onbewuste patronen en gedachten die blokkeren nog beter te begrijpen. Diverse scholen, gemeentelijke instanties hebben geprofiteerd van mijn methodiek waarin zij op dagelijkse basis gebruik maken van de kennis om een kind en daarmee de dienstverlening te optimaliseren.

Laat je inspireren om op lange termijn kennis op te doen en deze om te zetten in praktische tools. Tijdens dit traject krijg je de unieke combinatie van kennis, methodieken en technieken om je dienstverlening te optimaliseren.

Plan vrijblijvend een kennismakingsgesprek in om de mogelijkheden te bespreken.

Barbara12

Voor ouders

Voor ouders is het proces om je hoogbegaafde kind terug te leiden naar een rustigere mindset een grote opgave. Het ouderschap gaat continu door en situaties waarin er strijd ontstaat tussen jou en je kind zijn hierdoor onvermijdelijk.

De Masterclass bevat handvatten voor jou als ouder om om te gaan veel voorkomende situaties: zowel thuis als op school. Want, hoewel ik nu voornamelijk praat over de thuissituatie, hebben ouders vaak ook te maken met instanties zoals scholen die niet weten hoe zij moeten omgaan met een hoogbegaafd kind. Door te begrijpen wát er in het brein gebeurd van jouw kind, kun je het gesprek met school beter aangaan.

Masterclass 'hoogbegaafde kinderen'

Barbara