Hoogbegaafdheidsexpert * Betrokken * Voor kinderen tot 12 jaar * Ervaringsdeskundige

Begeleiding voor hoogbegaafde kinderen en hun ouders.

Kennistest: is jouw kind hoogbegaafd?

Is jouw kind hoogbegaafd? Doe de gratis kennistest

Heb jij het vermoeden dat jouw kind hoogbegaafd is? Doe dan de gratis kennistest! Deze test bestaat uit 10 korte vragen die jou helpen een beter inzicht te krijgen van jouw vermoedens.

1 / 11

1. Hoe oud is jouw kind?

2 / 11

2. Was je kind alert als baby? Denk daarbij met omgeving als zeer snel waarnemen, oogcontact maken, hoofdje optillen en al snel lachen of veel huilen?

3 / 11

3.

Onthoud jouw kind veel informatie en heeft het een zeer goed geheugen?

4 / 11

4.

Heeft jouw kind een sterke verbale begaafdheid. Is je kind al op vroege leeftijd gaan praten of is jouw kind later gaan praten maar had het direct een ongewoon groot vocabulaire of een complexe zinsopbouw?

5 / 11

5. Stelt jouw kind ongebruikelijk veel ‘waarom’ vragen?

6 / 11

6.

Heeft jouw kind een ongebruikelijk gevoel voor humor? Met moppen en raadsels die voor andere kinderen niet goed te volgen zijn?

7 / 11

7. Hoogbegaafde kinderen hebben vaak een andere kijk op de wereld dan de meeste andere mensen. Zij zien dingen anders. Daarom stellen veel hoogbegaafde kinderen veel creatieve vragen en nemen ze minder genoegen met antwoorden zoals ‘dat is gewoon zo’. Herken je dit?

8 / 11

8.

Hoogbegaafde kinderen denken snel. Ze weten ook al snel dat ze dingen minder goed voor elkaar kunnen krijgen en struikelen over hun eigen tekortkomingen. Ze raken daardoor gefrustreerd. Herken je dit bij jouw kind?

9 / 11

9.

Een hoogbegaafd kind neemt meer dingen waar in de omgeving en reageert daar sterker op. Het kan gaan huilen als anderen verdrietig zijn of zijn zich zeer bewust van hun eigen emoties. Ze tonen meer medeleven en gevoelig zijn voor de verwachting van anderen. Zijn dit eigenschappen die je ook ziet bij jouw kind?

10 / 11

10.

Een typische kenmerk is een onuitputtelijke vorm van energie. Wat ze doen, doen ze met overgave. Een hoogbegaafd kind kunnen zeer gedreven overkomen. Herken je dit?

11 / 11

11.

Kon jouw kind al lezen of rekenen op een niveau waarop leeftijdsgenootjes dat nog niet konden?

Je score is

0%

Direct kennismaken?

Het is niet altijd even gemakkelijk om de kenmerken van hoogbegaafdheid te onderscheiden. Sommige kenmerken van hoogbegaafdheid komen bijvoorbeeld overeen met kenmerken van ADHD (het hebben van veel energie) of autisme (veel diepgaande kennis verzamelen over een voor je kind boeiend onderwerp). Dit maakt het soms lastig om je kind te begrijpen en te bepalen waar je kind behoefte aan heeft.

Ik kan me dan ook goed voorstellen dat je als ouder soms door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom heb ik een kennistest ontwikkeld dat bestaat uit 10 vragen om je meer duidelijkheid te geven over je vermoedens van hoogbegaafdheid.