Een IQ test voor je hoogbegaafde kind?

Het IQ test van je – vermoedelijk- hoogbegaafde kind laten testen is een worsteling voor vele ouders.

De worsteling waar veel ouders met vermoedens van hoogbegaafde kinderen mee rondlopen: “ik heb wel een vermoeden, maar ik weet niet zeker of mijn kind wel hoogbegaafd is.” Of “ik vind het lastig om mijn kind met een etiket te laten lopen zoals hoogbegaafdheid” en ook “en dan weten we het….en dan?” hoor ik vaak voorbij komen.

Een van de eerste vragen die ik stel is: ‘wat is het doel van de test en voor wie wil je deze test laten afnemen’. Eerlijkheidshalve vraag ik natuurlijk: wiens probleem ben je aan het oplossen? Ik kan mij goed voorstellen dat je met wat harder materiaal onder je armen naar een instantie zoals een school wilt lopen dan je eigen vermoedens. Het afnemen van een test voor hoogbegaafde kinderen kan je niet elke maand doen dus een goede IQ test, een testbureau wat goed naar de behoefte van je kind luistert en die kenmerken zoals onderpresteren of comoborditeit goed in het vizier heeft, is er niet in overvloed. Bovendien is het afnemen van een IQ test niet voor ieder kind een ontspannen gebeurtenis, ook al pretenderen de testbureaus dat ze een veilige setting creëren en ontspanning bieden – waar ik overigens geen moment aan twijfel – toch kan zo’n testmoment voor je kind als erg belastend worden ervaren.

Met welk doel wordt de IQ test afgenomen?

Het is daarom goed om jezelf af te vragen voor wie je de IQ test laat afnemen, waarom heb je deze IQ test nodig en met welk doel? Daarnaast is het ook belangrijk om te weten dat je de persoon die de IQ test afneemt dezelfde persoon is als degene met wie je de intake hebt gehad. Dat het bureau de valkuilen, krachten en klachten van een hoogbegaafd kind kent, de uitslag achteraf met je besproken wordt, je een leesbaar rapport van de test ontvangt en als je het doet voor een instantie zoals een school met deze instantie afspreekt wat de eventuele scenario’s zijn van een einduitslag.

In de afgelopen jaren heb ik bijna net zoveel ouders met een hoogbegaafd kind een test aangeraden als afgeraden. Het al dan niet doen van een IQ test is maatwerk. Het ligt aan het kind zelf en de reden waarom je een IQ test wil af laten nemen. Daar is geen pasklaar antwoord voor. Wil je eens vrijblijvend sparren over jouw situatie bij ten aanzien van jouw kind?
Maak een afspraak via www.calendly.com/barbara-alavi

Reviews
“Hier heb je als ouder zoveel aan”
“Wauw wat een fantastische Masterclass is dit, zoveel informatie op een rij”“Heel fijn om concreet zo de informatie te krijgen die iedere ouder van een (vermoedelijk) HB kind zou moeten krijgen”